உலகக் கோப்பை »சாம்பியன்ஸ்உலகக் கோப்பை »சாம்பியன்ஸ்ஆண்டு வெற்றி நாடு
2018 பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ்
2014 ஜெர்மனி ஜெர்மனி ஜெர்மனி ஜெர்மனி
2010 ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின்
2006 இத்தாலி இத்தாலி இத்தாலி இத்தாலி
2002 பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில்
1998 பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ்
1994 பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில்
1990 ஜெர்மனி ஜெர்மனி ஜெர்மனி ஜெர்மனி
1986 அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா
1982 இத்தாலி இத்தாலி இத்தாலி இத்தாலி
1978 அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா
1974 ஜெர்மனி ஜெர்மனி ஜெர்மனி ஜெர்மனி
1970 பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில்
1966 இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1962 பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில்
1958 பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில்
1954 ஜெர்மனி ஜெர்மனி ஜெர்மனி ஜெர்மனி
1950 உருகுவே உருகுவே உருகுவே உருகுவே
1938 இத்தாலி இத்தாலி இத்தாலி இத்தாலி
1934 இத்தாலி இத்தாலி இத்தாலி இத்தாலி
1930 உருகுவே உருகுவே உருகுவே உருகுவே


சுவாரசியமான கட்டுரைகள்

ஆஸ்திரேலியா »பெண்கள் டபிள்யூ-லீக்» புள்ளிவிவரம் »சாதனை வென்றது

ஆஸ்திரேலியா »பெண்கள் டபிள்யூ-லீக்» புள்ளிவிவரம் »சாதனை வென்றது

டாகென்ஹாம் & ரெட் பிரிட்ஜ்

டாகென்ஹாம் & ரெட் பிரிட்ஜ்

அமெரிக்கா »மேஜர் லீக் சாக்கர் 2020 எம்.எல்.எஸ் என்பது பேக் போட்டி» குழு சி »நேரடி வர்ணனை: டி.சி. யுனைடெட் - புதிய இங்கிலாந்து புரட்சி 1: 1

அமெரிக்கா »மேஜர் லீக் சாக்கர் 2020 எம்.எல்.எஸ் என்பது பேக் போட்டி» குழு சி »நேரடி வர்ணனை: டி.சி. யுனைடெட் - புதிய இங்கிலாந்து புரட்சி 1: 1

யாசின் பென்சியா

யாசின் பென்சியா

அமெரிக்கா »மேஜர் லீக் சாக்கர் 2018» அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்

அமெரிக்கா »மேஜர் லீக் சாக்கர் 2018» அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்

டோங்கா A A-Z இலிருந்து வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள்

டோங்கா A A-Z இலிருந்து வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள்

மார்கோ ரியஸ்

மார்கோ ரியஸ்

பனாமா »அணி உலகக் கோப்பை 2018 ரஷ்யா

பனாமா »அணி உலகக் கோப்பை 2018 ரஷ்யா

இத்தாலி »சீரி ​​ஏ 2019/2020» அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்

இத்தாலி »சீரி ​​ஏ 2019/2020» அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்

அட்லெடிகோ மாட்ரிட் A A-Z இலிருந்து வீரர்கள்

அட்லெடிகோ மாட்ரிட் A A-Z இலிருந்து வீரர்கள்


வகைகள்